Hội nghị thành viên kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia - Peering & DNS
Tp. Nha Trang, 23/8/2019

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN HỘI NGHỊ VNIX-NOG 2019

Chủ đề: “Peering & DNS”

 Thời gian: Ngày 23/8/2019

Địa điểm: Khách sạn InterContinental Nha Trang

32-34 Trần Phú, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thời gian

Chủ đề

Tên tổ chức

08:00 - 08:30 Đăng ký  Trung tâm Internet Việt Nam
08:30 - 08:35 Khai mạc hội nghị Trung tâm Internet Việt Nam
Phiên 1: Peering and Transit
08:35 - 09:00 - Đổi mới VNIX, phát triển  Internet tại Việt Nam
- Cập nhật VNIX
Trung tâm Internet Việt Nam
09:00 - 09:25 Toàn cảnh peering và hạ tầng kết nối mạng Internet tại quốc gia /khu vực Tổ chức quản lý Internet quốc gia
09:25 - 09:50 Securing Internet Routing

Ông Tashi Phuntso

Senior Network Analyst, Trung tâm thông tin mạng Châu Á - Thái Bình Dương (APNIC)

09:50 - 10:15 MANRS IXP 

Ông Adrian Wan

Outreach Manager, Tổ chức Internet toàn cầu (ISOC) 

10:15 - 10:30 Coffee Break
10:30 - 10:55 - Toàn cảnh peering và Hạ tầng Internet tại Việt Nam Hiệp hội Internet Việt Nam/ Khu vực
10:55 - 11:20 - Peering, Transit từ góc nhìn doanh nghiệp Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet
11:20 - 11:45 - Hệ thống cáp kết nối  khu vực Đông Nam Á.
- Những thách thức mạng trên Multi-cloud
IXP/ Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung
11:45 - 12:00 Kết nối với IPTP  Ông Vladimir Kangin

CEO, Co-founder IPTP Networks

Phiên 2: Personal Peering
12:00 - 12:45 Các thành viên kết nối, tổ chức giới thiệu về hệ thống kỹ thuật, kết nối peering của đơn vị mình (hồ sơ thông tin kết nối các đơn vị, tổ chức)  
12:45 - 13:30 Nghỉ trưa
Phiên 3: Internet, DNS Operation & New Technologies 
13:30 - 13:50 - Triển khai DNS Root và xây dựng cộng đồng DNS tại Việt Nam Trung tâm Internet Việt Nam
13:50 - 14:10 - Chính sách quản lý Internet tại quốc gia/ khu vực Tổ chức quản lý Internet quốc gia
14:10 - 14:30 - Nguyên tắc giảm thiểu tấn công DDoS cho hệ thống mạng Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet
14:30 - 15:15

Mô hình quản lý Trạm trung chuyển lưu lượng Internet (IXP) tại Nhật Bản 

Ông Hiroki Kawabata

Trưởng phòng quản lý địa chỉ Internet, Trung tâm thông tin mạng Nhật Bản (JPNIC)

  Toàn cảnh Peering tại Nhật Bản và dịch vụ của JPNAP

Ông Shingo Matsumoto

Phó trưởng phòng quản lý vận hành, thiết kế mạng lưới IX, Japan Network Access Point (JPNAP) 

  Mạng lưới kết nối tại JPIX

Ông Mawatari Masataka

Kỹ sư, Japan Internet Exchagne Co. Ltd (JPIX)

  Các dịch vụ IXP 

Ông Michikazu Fukuchi

Phó chủ tịch & Giám đốc điều hành, BBIX 

15:15 - 15:30 Coffee Break
15:30 - 15:50 Make the Internet safe with DNS firewall 

Ông Allan Watanabe, Giám đốc điều hành, PIPELINE Security

15:50 - 16:05 - Chuyển hướng tấn cộng DDoS trên hạ tầngVNIX Trung tâm Internet Việt Nam
16:05 - 16:30 - DNS over https,
- DNS over TLS
- DNS Flag Day,
- DNS Privacy, Global DNS Hijacking
Tổ chức quản lý Internet khu vực/quốc gia
16:30 - 16:55 - Phục hồi hệ thống mạng sau thảm họa.
- Các giải pháp chống rò rỉ định tuyến trên hệ thống mạng
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet
16:55 - 17:20 - Tối ưu hạ tầng mạng cho dịch vụ nội dung. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung/Vendor
17:20 - 20:30 Bế mạc/Photo session/Tiệc tối giao lưu

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

18 Nguyễn Du, Hà Nội

info@vnnic.vn

+84-24-35564944

+84-24-37821462