Hội nghị thành viên kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia - Peering & DNS
Tp. Nha Trang, 23/8/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN VỀ

HẠ TẦNG KHÓA CÔNG KHAI TÀI NGUYÊN (RPKI) TRONG BẢO MẬT THÔNG TIN ĐỊNH TUYẾN

Thời gian: 22/8/2019

Địa điểm: Khách sạn InterContinental Nha Trang,

32-34 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thời gian

Chủ đề

Tên tổ chức

08:30 – 09:00

Đăng ký

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) 

09:00 - 09:10

Khai mạc hội nghị

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

09:10 – 10:00

Giới thiệu về RPKI:

- Các nguy cơ mất an toàn trong hoạt động định tuyến mạng (hijacks/leaks)
- Khái niệm PKI;

- RPKI – chứng chỉ số tài nguyên mạng, ROAs, neo tin cậy
- Phương thức xác nhận nguồn gốc nguồn tài nguyên mạng
- Phương thức xác nhận tuyến đường trong hoạt động định tuyến mạng

Trung tâm Thông tin mạng Nhật Bản (JPNIC)

10:15 - 12:00

Giới thiệu về RPKI (tiếp theo):
- Cách tạo bản ghi ROA
- Giới thiệu các hệ thống xác thực RPKI.  

Trung tâm Thông tin mạng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APNIC)

12:00 - 13:30

Nghỉ trưa

 

13:30 - 15:00

Tổng quan kỹ thuật cài đặt:

- Hướng dẫn xây dựng và cài đặt hệ thống xác thực RPKI

- Triển khai hệ thống xác thực nguồn tài nguyên mạng.

Trung tâm Thông tin mạng Nhật Bản (JPNIC)

- Ứng dụng RPKI trong quản lý tài nguyên Internet khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Trung tâm Thông tin mạng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APNIC)

15:00 - 15:15

Giải lao

 

15:15 - 16:45

Thực hành

Trung tâm Thông tin mạng Nhật Bản (JPNIC)

Trung tâm Thông tin mạng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APNIC)

16:45 - 17:00

Thảo luận/ Bế mạc

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

18 Nguyễn Du, Hà Nội

info@vnnic.vn

+84-24-35564944

+84-24-37821462