HỘI NGHỊ THÀNH VIÊN KẾT NỐI
TRẠM TRUNG CHUYỂN INTERNET QUỐC GIA
Ngày 30/9/2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI IPv6:

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ VẬN HÀNH HẠ TẦNG MẠNG VỚI IPv6

Thời gian: Thứ 5, ngày 05/10/2023

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hành Chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường 4, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Đối tượng: Chỉ dành cho các Cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông khu vực miền Trung, Tây Nguyên

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ (dự kiến)

DIỄN GIẢ
8:00 - 8:30 Đăng ký VNNIC
8:30 - 8:50 Phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đông

 8:50 - 12:00 - Chia sẻ một số kinh nghiệm triển khai IPv6 trên thế giới APNIC
- Tổng quan về IPv6 và hiện trạng chuyển đổi IPv6 trên thế giới, trong nước và trong CQNN;
- Yêu cầu chuyển đổi IPv6, xây dựng hệ thống DNSv6 dùng riêng của CQNN.
VNNIC
- Giới thiệu địa chỉ IPv6;
- Quy hoạch, phân chia địa chỉ IPv6 cho hạ tầng mạng, ứng dụng.
- Công nghệ, kỹ thuật chuyển đổi IPv6

- Kỹ thuật định tuyến cho IPv6
- Định tuyến BGP cơ bản và các vấn đề về an toàn định tuyến Internet
- Hướng dẫn LAB khai báo BGP Multi-homing.

12:00 - 13:30

Nghỉ trưa

 

13:30 - 16:00

- Hướng dẫn chuyển đổi hạ tầng mạng TTDL và các ứng dụng cơ bản: DNS, Web (Cổng TTĐT, DVC), email.
- Hướng dẫn chuyển đổi mạng truy cập (mạng VP, mạng wifi, mạng FTTH …) của các đơn vị trực thuộc.
- Hướng dẫn LAB các bước khai báo chuyển đổi hạ tầng mạng và ứng dụng

VNNIC

- Quản trị, vận hành, giám sát hệ thống mạng lưới  và dịch vụ hoạt động trên IPv6
+ Mô hình quản trị, vận hành, giám sát hoạt động mạng lưới, dịch vụ trên IPv6
+ Giám sát hoạt động quản lý định tuyến IPv6
+ Giám sát hệ thống hoạt động cổng TTĐT/DVC trên IPv6

- Kiểm tra  
16:30 – 17:00 Trao đổi, thảo luận, công bố kết quả
Bế mạc
VNNIC

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

18 Nguyễn Du, Hà Nội

info@vnnic.vn

+84-24-35564944

+84-24-37821462