HỘI NGHỊ THÀNH VIÊN KẾT NỐI
TRẠM TRUNG CHUYỂN INTERNET QUỐC GIA
Ngày 30/9/2020

CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP 

ĐÀO TẠO NÂNG CAO VỀ AN TOÀN ĐỊNH TUYẾN INTERNET

Thứ năm, ngày 29/9/2022

Thời gian

Chủ đề

Đơn vị
 07:45 – 08:15 Đăng ký  

08:15 – 08:30

Khai mạc Workshop 

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

08:30 – 09:45

Các vấn đề về an toàn định tuyến trên thế giới và tại Việt Nam

+ Rò rỉ thông tin định tuyến/Giả mạo thông tin định tuyến

+ Công nghệ, giải pháp, công cụ phát hiện và xử lý

Trung tâm thông tin mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APNIC)

09:45 - 10:00

Giải lao

 

10:00 - 12:00

Thực hành (hand-on lab)

+ Lab-1: Rò rỉ thông tin định tuyến – Phát hiện & Ngăn chặn

+ Lab-2 : Giả mạo thông tin định tuyến – Phát hiện & Ngăn chặn

Trung tâm thông tin mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APNIC)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

12:00 – 13:30 

Nghỉ trưa

 
13:30 – 14:15

Đảm bảo an toàn định tuyến với RPKI

+ RPKI là gì & Lợi ích

+ Bản ghi xác thực nguồn gốc định tuyến (ROA) và RPKI Validators

Trung tâm thông tin mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APNIC)
14:15 – 16:00 Thực hành (hand-on lab): Khởi tạo bản ghi ROA & RPKI Validators

Trung tâm thông tin mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APNIC)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

16:15 – 16:45 Thảo luận  
16:45 – 17:00 Bế mạc Workshop & Trao chứng chỉ Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

18 Nguyễn Du, Hà Nội

info@vnnic.vn

+84-24-35564944

+84-24-37821462