HỘI NGHỊ THÀNH VIÊN KẾT NỐI
TRẠM TRUNG CHUYỂN INTERNET QUỐC GIA
Ngày 30/9/2020

VNIX-NOG hiện đang tìm kiếm sự đóng góp của cộng đồng về các bài thuyết trình kỹ thuật công nghệ và các diễn giả cho hội nghị VNIX-NOG-2023.

1. Đăng ký trình bày tham luận

Mỗi diễn giả có 30 phút trình bày (bao gồm cả thời gian hỏi đáp). Nội dung trình bày tập trung vào các vấn đề kỹ thuật cộng đồng quan tâm, bao gồm:

 • Quản trị vận hành:
  • Quản trị vận hành định tuyến trên nền tảng giao thức IPv4/IPv6
  • Công nghệ chuyển đổi và triển khai IPv6
  • Nghiên cứu về vận hành và phát triển Internet
  • Công nghệ về SDN/NFV
 • Truyền dẫn:
  • Công nghệ truyền dẫn và truy cập (Cable/DSL, mạng di động LTE/5G, mạng không dây, mạng metro ethernet, cáp quang, MPLS, segment routing)
  • Dịch vụ truyền dẫn và dịch vụ cung cấp kết nối, truy cập Internet
 • An toàn an ninh:
  • Các vấn đề an toàn mạng (DDoS, NSP-SEC, Anti-Spam, Anti-Malware…)
  • An toàn định tuyến (RPKI, BGP...)
 • IXP và trao đổi kết nối ngang hàng
 • DNS / DNSSEC
 • Trung tâm dữ liệu và công nghệ ảo hóa
 • Dịch vụ chuyển giao nội dung, nội dung và điện toàn đám mây

Một số nội dung trọng tâm của sự kiện năm 2023:

 • Phát triển VNIX theo hướng hạ tầng số quốc gia, đưa Việt Nam trở thành hub khu vực.
 • Quản trị vận hành, an toàn hạ tầng kết nối Internet.
 • Các giải pháp, công nghệ mới, kết nối, peering giữa các mạng trong và ngoài nước, kết nối IX/VNIX.
 • Ứng dụng công nghệ mới trong vận hành, quản lý Trung tâm dữ liệu (IDC), CDN và Cloud, kết nối IDC, CDN, Cloud với IX/VNIX. 

Thời hạn đăng ký:

Ngày mở đăng ký

01/08/2023

Ngày đóng đăng ký

08/09/2023

Ngày công bố kết quả

15/09/2023

2. Đăng ký Peering Personals (theo form tại đây)

3. Thông tin liên hệ

Mọi câu hỏi hoặc thắc mắc xin được gửi tới Trung tâm Internet Việt Nam:

Email: nog@vnnic.vn.

SĐT: (+84)90.486.6679

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất trình bày của bạn.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

18 Nguyễn Du, Hà Nội

info@vnnic.vn

+84-24-35564944

+84-24-37821462