HỘI NGHỊ THÀNH VIÊN KẾT NỐI
TRẠM TRUNG CHUYỂN INTERNET QUỐC GIA
Ngày 30/9/2020

HỘI NGHỊ VNIX-NOG 2023

Thời gian: Thứ 6, ngày 06/10/2023

Địa điểm: Khách sạn Dalat Palace Heritage, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ

DIỄN GIẢ

08:00 - 08:50 Đăng ký Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
08:50 - 09:00 Khai mạc hội nghị

Ông Nguyễn Hồng Thắng
Giám đốc, VNNIC

09:00 - 09:20 VNIX 20 năm phát triển

Ông Nguyễn Trường Giang
Phó Giám đốc, VNNIC

09:20 - 09:50

Làm sạch thông tin định tuyến không hợp lệ sử dụng RPKI


Bà Sheryl Hermoso
Quản lý đào tạo, APNIC

09:50 - 10:20

Xây dựng mạng đồng bộ cho truyền tải 5G

Ông Vũ Xuân Nhàn
Chuyên gia mạng Internet, VNPT-Net

10:20 - 10:40 Nghỉ giải lao  
10:40 - 11:00

Các công nghệ và giải pháp mới cho peering và kết nối giữa các mạng

Ông Vladimir Kangin
CEO, Đồng sáng lập, IPTP

11:00 - 11:30 Giải pháp active/active datacenter cho Cloud

Ông Trần Văn Lợi
Trưởng phòng Network, Long Vân Cloud

11:30 - 12:00 Kiến trúc mạng phân phối biên như một dịch vụ

Ông Allan Panganting
Kiến trúc sư giải pháp cao cấp, CDNETWORKS

12:00 – 13:30

Nghỉ trưa

 
13:30 - 14:00

Giải pháp quản lý định tuyến thông minh

Ông Hoàng Trọng Hiếu
Kỹ Sư Mạng, FPT Telecom 

14:00 - 14:30 Giải pháp quản trị hạ tầng mạng ứng dụng AI

Ông Nguyễn Tiến Đức
Chuyên viên tư vấn cao cấp, Juniper Networks

14:30 - 14:50

Giải pháp đảm bảo an toàn nền tảng CDN ứng dụng AI

Ông Trần Trọng Quân
Chuyên viên tư vấn giải pháp CDN Security, VNSO

14:50 - 15:10 Nghỉ giải lao  
15:10 - 15:40 Quản lý kết nối định tuyến mạng Cloud

Ông Kams Yeung
Kỹ sư mạng, Akamai

15:40 - 16:00 Giải pháp và kinh nghiệm vận hành nền tảng cloud theo thời gian thực

Ông Giáp Hùng Cường
CEO & Founder, VinaCIS Group

16:00 - 16:30

Lưu lượng truy cập Internet và việc sử dụng IPX ở Châu Á

Ông Michikazu Fukuchi
Phó chủ tịch điều hành, Giám đốc & COO, BBIX

16:30 - 17:00 Peering Personal

Thành viên tham dự

17:00 - 17:30 Bế mạc và Lucky Draw Thành viên tham dự
17:30 - 20:00

Social Event

Địa điểm: Nhà hàng Đà Lạt View, 49 Khe Sanh, Phường 10, Thành phố Đà Lạt

Thành viên tham dự

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

18 Nguyễn Du, Hà Nội

info@vnnic.vn

+84-24-35564944

+84-24-37821462